نوشته‌ها

ماهی و گاو در گنج یابی

ماهی و گاو در گنج یابی

ماهی و گاو در گنج یابی   در این مقاله معنی و مفهوم نشانه ماهی و گاو در گنج یابی و باستان شناسی را برایتان توضیح میدهیم. اگر دو گاو یا گوساله بر روی سنگ های ثابت و روبروی هم وجود داشته باشد به طوری که بین این دو گاو ، کمتر از سه متر فاص…