نوشته‌ها

گاز در گنج یابی

گاز در گنج یابی

مقابله با خطرات گاز در گنج یابی   گاز در گنج یابی یکی از خطر ناکترین گازهای شناخته شده است که شخص مواجه شده با این گاز اگر اقدامات لازم برای مداوا انجام ندهد منجر به مرگ شخص خواهد شد در ظرف کمتر از ۷ الی ۱۵ روز . به تمام افرادی …