نوشته‌ها

کوزه خالی در گنج یابی

کوزه خالی در گنج یابی

کوزه خالی در گنج یابی   شاید شما هم تجربه رسیدن به کوزه خالی در گنج یابی را داشته باشید. ما در ادامه توضیح می دهیم معنی و مفهوم این موراد در باستان چه بود و چکار کنید به گنج برسید. کوزه های خالی، که دهانشان به پایین و یا با…