نوشته‌ها

نماد کفش در گنج یابی

نماد کفش در گنج یابی

نماد کفش در گنج یابی   نماد  کفش یکی از نماد هایی هست که بطور حتم دارای دفینه ای عظیم می باشد. اما تفسیر نماد کفش بسیار سخت می باشد به طوری اکثر کاوشگران هنگام کارشناسی دچار اشتباه شده محل اشتباهی را مورد حفاری قرا می دهن…