نوشته‌ها

کاسه ها و جوغنها

کاسه ها و جوغنها

کاسه ها و جوغنها در گنج یابی   یکی از بیشترین علایمی که در ایران عزیز وجود داره سنگ کاسه و جوغنها هستند کاسه ها به طور معمول نشانه قبر هستند اما بعضی مواقع تفسیر دیگری نیز دارند برای یافتن مقبره باید بسته به نوع منطقه  شکل قرارگیری…