نوشته‌ها

نماد جغد در گنج یابی

نماد جغد در گنج یابی

نماد جغد در گنج یابی   نماد جغد در گنج یابی به عنوان حیوان تاریکی و شکارچی شب و مکان زندگی آن درون سوراخ ها در بالای درختان تنومند و غارها است چشمان جغد تیز ببیند . برای نشان دادن درب هدف از نماد جغد استفاده کردن اکثر موقع ها…
نماد کمان در دفینه یابی

نماد کمان در دفینه یابی

نماد کمان در دفینه یابی و دوران باستان   برای شناخت نماد کمان در دفینه یابی پیشنهاد میکنم این مقاله را مطالعه کنید. در دوران باستان بشر پی برد که اگر دفاع از خود از راه دور انجام بگیرد، خسارت‌‌های مالی و جانی کمتری را به بار خواهد آورد…
نماد ماه در دفینه یابی

نماد ماه در دفینه یابی

نماد ماه در دفینه یابی و گنج یابی   مردم ایران زمین، از دوران پیش از تاریخ تا پایان عصر ایران باستان، نماد ماه در دفینه یابی را به عنوان نماد ایزدبانوی مادر، ایزدبانوی باروری، تقدیس و ستایش میکردند. یکی از جاذبه های ماه برای انسان…