نوشته‌ها

نماد گاو در دفینه یابی

نماد گاو در دفینه یابی

 تفسیر نماد گاو در دفینه یابی   نماد گاو در دفینه یابی همواره برای افراد باستانی نماد مقدس بوده و در برخی از ادیان گاو نماد رحمت و بخشش بوده. نماد گاو در دفینه یابی دارای تفاسیر گوناگونی در فرهنگ های مختلف میباشد  برخی آن را فقط نما…