نوشته‌ها

نشانه های گنج و دفینه یابی

نشانه های گنج و دفینه یابی

نشانه های گنج و دفینه یابی   دفینه چیست ؟ نشانه های گنج و دفینه یابی نشانه های گنج و دفینه یابی :دفینه به مجموعه‌ای از سکه‌ها و اشیاء با ارزش گفته می‌شود که در قدیم در زیر خاک دفن شده‌ باشد. دفن‌کننده‌های این اشیای با ارزش معمولاً این …
نشانه بز در دفینه یابی

نشانه بز در دفینه یابی

نشانه بز در دفینه یابی و گنج یابی   نشانه بز در دفینه یابی به تعبیری بیان کننده مزار شخصیه بزرگی است در دوران قدیم بوده است . احتمال این هست که قبر یک افسر عالی رتبه نیز باشد ، نشانه بز روی سنگ قبر حکاکی شده است ، نشانه بز در زم…
نماد جغد در گنج یابی

نماد جغد در گنج یابی

نماد جغد در گنج یابی   نماد جغد در گنج یابی به عنوان حیوان تاریکی و شکارچی شب و مکان زندگی آن درون سوراخ ها در بالای درختان تنومند و غارها است چشمان جغد تیز ببیند . برای نشان دادن درب هدف از نماد جغد استفاده کردن اکثر موقع ها…
نماد کمان در دفینه یابی

نماد کمان در دفینه یابی

نماد کمان در دفینه یابی و دوران باستان   برای شناخت نماد کمان در دفینه یابی پیشنهاد میکنم این مقاله را مطالعه کنید. در دوران باستان بشر پی برد که اگر دفاع از خود از راه دور انجام بگیرد، خسارت‌‌های مالی و جانی کمتری را به بار خواهد آورد…
علامت تاج در دفینه یابی

علامت تاج در دفینه یابی

علامت تاج در دفینه یابی بیان کننده چیست؟     علامت تاج در دفینه یابی همیشه سمبل قدرت و حاکمیت یک حاکم است. این سمبل برای مسیحیان، نشانه حاکمیت و احتشام واپسین بوده و آن را نیز با پسر خدا عیسی توصیف می کنند. به نظر مسیحیان، برا…