نوشته‌ها

نشان شتر در گنج یابی

نشان شتر در گنج یابی

تفاسیر نشان شتر در گنج یابی   نشان شتر در گنج یابی در هر صورتی به هر شکلی و هر منطقه ای باشد نشان دهنده وجود گنج در آن منطقه است. نشان شتر در گنج یابی معمولا صندوق یا خمره طلا می باشد . نماد شتر عموما شما را به اشاره بعدی راهنمایی م…