نوشته‌ها

چشمه در دفینه یابی

چشمه در دفینه یابی

نقش چشمه در دفینه یابی و گنج یابی   چشمه در دفینه یابی انواع مختلفی دارند که آنها را بطور کلی می‌توان به ۳ دسته تقسیم کرد : چشمه‌هایی که در جهت امتداد دامنه کوه به طرف پایین جریان دارند و دارای انواع مختلفی هستند. آنهایی که در اثر فشار…