نوشته‌ها

نماد کاسه در دفینه یابی

نماد کاسه در دفینه یابی

نماد کاسه در دفینه یابی   نماد کاسه در دفینه یابی یکی از مهم ترین نمادها در دوران ساسانیان بوده که برای قبرهای قدیمی استفاده می شده معمولاً وقتی افراد ثروتمند درون این قبر ها گذاشته می‌شدند به همراه آنها مقدار سکه و طلا دفن میشده اما ممکن است …