نوشته‌ها

نماد نان در دفینه یابی

نماد نان در دفینه یابی

نماد نان در دفینه یابی   نماد نان همواره جزء نماد هایی بوده که  که قدمت آن حتی به قبل از تمدن هخامنشیان بر می گردد نماد نان نماد قدرت و ثروت بوده است. نان در دفینه یابی معمولا بر روی سنگ های صاف هکاکی میشود نماد نان  یک دهکده یا این که…