نوشته‌ها

نشانه های یافتن مکان گنج

نشانه های یافتن مکان گنج

نشانه های یافتن مکان گنج   در امر کاوش یکی از مسائلی که بسیار مهم به شمار می آید علائم و نشانه هایی است که برای هر دفینه و گنجینه ای به کار رفته است . از آنجایی که نشانه ها و علائم می تواند محل دقیق گنج را نشان دهد آشنایی با نشانه ها…