نوشته‌ها

نشانه های گنج و دفینه یابی

نشانه های گنج و دفینه یابی

نشانه های گنج و دفینه یابی   دفینه چیست ؟ نشانه های گنج و دفینه یابی نشانه های گنج و دفینه یابی :دفینه به مجموعه‌ای از سکه‌ها و اشیاء با ارزش گفته می‌شود که در قدیم در زیر خاک دفن شده‌ باشد. دفن‌کننده‌های این اشیای با ارزش معمولاً این …