نوشته‌ها

نقشه گنج روی پوست حیوان

نقشه گنج روی پوست حیوان

نقشه گنج روی پوست حیوان     نقشه گنج روی پوست حیوان به چه صورت است ؟نقشه  اکثرا روی سنگ ها و کمتر روی پوست حیوانات که شامل: پوست آهو، پوست کرگدن و پوست گاو نوشته می شده است ولی اکثر گنج نامه ها روی سنگ یشم حکاکی می شده است، و…