نوشته‌ها

سنگ های قیمتی و با ارزش

سنگ های قیمتی و با ارزش

سنگ های قیمتی و با ارزش را چگونه تشخیص دهیم؟   سنگ های قیمتی و با ارزش درجهان هستی بیشتر از هزاران نوع سنگ موجود است که تقریبا ۵۰ مدل از آنها دارای ارزش مادی و معنوی میباشند و از آنها درصنعت جواهرسازی استفاده میگردد. در این…