نوشته‌ها

تله ماسک مرگ در دفینه

تله ماسک مرگ در دفینه

تله ماسک مرگ در دفینه در این مقاله طریقه عملکرد تله ماسک مرگ در دفینه را قرار دادیم . جویندگان و جستجوگران گنج و دفینه در هنگام حفاری باید بسیار مراقب خطرات و تله ها و طلسمات باشند . یکی دیگر از تله های مرگ در گنج یابی و دفینه یابی تله ماسک می با…