نوشته‌ها

نماد لاک پشت در دفینه یابی

نماد لاک پشت در دفینه یابی

 نماد لاک پشت در دفینه یابی و گنج یابی   یکی از نمادهای که به وفور در ایران یافت می شود نماد لاک پشت در دفینه یابی است. فعالین عرصه گنج یابی و دفینه یابی این نماد را یکی از مهمترین نمادهای موجود می‌دانند. بسیاری بر این باور هستند …