نوشته‌ها

نماد پله در دفینه یابی

نماد پله در دفینه یابی

نماد پله در دفینه یابی   نماد پله در دفینه یابی یکی از مهم ترین نماد ها در عصر باستان شناسی می باشد کارشناسان زیادی نماد پله را تفسیر نمودند و هرکدام تفسیر جداگانه‌ای دارند اما ما دو تا از مهم‌ترین تفاصیل این نماد را برای شما آورده ایم …