نوشته‌ها

سنگ شکاف دار در دفینه یابی

سنگ شکاف دار در دفینه یابی

سنگ شکاف دار در دفینه یابی   تفسیر نشانه سنگ شکاف دار در دفینه و رمزگشایی نماد سنگ شکاف دار . یکی دیگر از آثار و علائم و نشانه های مهم در گنج یابی و دفینه یابی و باستان شناسی سنگ شکاف دار می باشد . برخی از کارشناسان دفینه سنگ شکا…