نوشته‌ها

نماد حلزون در دفینه یابی

نماد حلزون در دفینه یابی

نماد حلزون در دفینه یابی   نماد حلزون در دفینه یابی و گنج یابی از دوران باستان می باشد در آن زمان طرح قصرهای قدیمی را بصورت مارپیچ قرار میدادند و در میان پادشاهان و حاکمان بسیار رایج بوده است و علاوه بر این نماد حلزون در دفینه یابی…