نوشته‌ها

آثار و نشانه دفینه یهودی

آثار و نشانه دفینه یهودی

آثار و نشانه دفینه یهودی   در این مقاله به تفسیر آثار و نشانه دفینه یهودی میپردازیم. دفینه یهودی در عمق بسیار زیاد قرار دارد و عمق آن از ۶ متر بیشتر هسش و بعد از ۶ متر احتمال پیدا کردن دفینه زیاد می باشد و نکته دیگر این است که یهودی…