نوشته‌ها

دفینه یابی چیست؟

دفینه یابی چیست؟

دفینه یابی چیست؟     هر اپراتور تازه کار برای شروع کار نیاز دارد تا مفاهیم را بدرستی درک کند و بتواند نیاز های پیش بینی نشده در حین کار را با استدلال و فکر حل و از سر راه کنار بزند،  دفینه چیست؟ کلمه زیر خاکی یا دفین…