نوشته‌ها

دفینه پل ها در دوران باستان

دفینه پل ها در دوران باستان

دفینه پل ها در دوران باستان | محل گنج در پل ها   دفینه پل ها در دوران باستان : علاوه‌ بر پلهای‌ قوسی‌ زیبا و متعدد که‌ پیش‌ از اسلام‌ به‌ دست‌ رومیان‌ یا ایرانیان‌ ساخته‌ شده‌ بود، پلهای‌ زیادی‌ نیز در عصر اسلامی‌ برپا گردید. شاید بسیاری‌ …