نوشته‌ها

نحوه تست دستگاه

نحوه تست دستگاه

نحوه تست دستگاه نحوه تست دستگاه این گونه است: در این روش که یکی از بهترین روش های تست میباشد می توان یک تست را ۱۰ – ۱۰۰ بار انجام داد طوری که می توان فلز را جا به جا کرده یا لوپ را جا به جا کرده و تست کرد.     …