نوشته‌ها

دستگاه فلزیاب جدید

دستگاه فلزیاب جدید

دستگاه فلزیاب جدید دستگاه فلزیاب جدید : اگر به طور ساده بخواهیم عملکرد یک دستگاه فلزیاب جدید یا گنج یاب را شرح دهیم به این صورت می باشد که : این دستگاه یک میدان مغناطیسی در حول دیسک خود ایجاد می کند . با نزدیکترین دیسک به زمین یا…