نوشته‌ها

دالان و راهرو در گنج یابی

دالان و راهرو در گنج یابی

دالان و راهرو در گنج یابی   دالان و راهرو در گنج یابی در کارهای مهم دیده شده اند و اکثرا دارای هدایایی هستند. توجه کنید دالانهای مهم و با ارزش مانند تصویر زیر خوش تراش و آثار جای قلم و هلالی شکل بودند. پس دقت کنید دالان دست س…