نوشته‌ها

انواع جوغن در گنج یابی

انواع جوغن در گنج یابی

انواع جوغن در گنج یابی   در این مقاله به تفسیر انواع جوغن در گنج یابی می پردازیم .  انواع جوغن فقط و فقط نشانه وجود قبر است مگر اینکه نماد های دیگری نیز به همراه آن بکار گرفته باشندجوغن یا جوغان در زبان آریائیان به معنی کاسه می باشد و…