نوشته‌ها

نشانه تیر در دفینه یابی

نشانه تیر در دفینه یابی

نشانه تیر در دفینه یابی   از نشانه تیر در دفینه یابی برای جهت دادن استفاده میشود و علامت آخر و تمام کننده نیست. فلش همیشه ما را دقیق به سمت گنج هدایت نمیکند. شما خودتان قضاوت کنید اگر گنجی پنهان بشود و دقیق به سمتش فلش زده شود آیا جوی…