فلزیاب راکتی نوکتا Nokta Ultra Scanner
,

فلزیاب راکتی نوکتا Nokta Ultra Scanner

فلزیاب راکتی نوکتا Nokta Ultra Scanner   فلزیاب راکتی نوکتا Nokta Ultra Scanner دسته ای از فلزیاب ها که به فلزیاب دستی یا فلزیاب راکتی مشهور هستند ، فلزیاب هایی هستند که دارای کاربرد امنیتی بوده و برای بازرسی بدنی در فرودگاهها، اما…
فلزیاب دستی نوکتا Pointer
,

فلزیاب دستی نوکتا Pointer

فلزیاب دستی نوکتا Pointer ساخت ترکیه   فلزیاب دستی نوکتا Pointer ازمحصول کمپانی Nokta دارای سه گزینه‌ی مختلف هشدار هدف می باشد: فقط صوتی ، فقط لرزش ، هم صوتی و هم لرزش و همچنین مجهز به زنگ هشدار عدم فعالیت و خاموش‌شدن خودکار م…
فلزیاب نوکتا Velox One
,

فلزیاب نوکتا Velox One

فلزیاب نوکتا Velox One ساخت ترکیه   فلزیاب نوکتا Velox One ازشرکت Nokta از سال ۲۰۰۱ فعالیت خود را در زمیته تولید فلزیاب و گنج یاب در زمینی به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع و در استانبول ترکیه آغاز کرد.فلزیاب های تولیدی این شرکت از دقت و حساسیت…
فلزیاب نوکتا RS Pinpointer
,

فلزیاب نوکتا RS Pinpointer

فلزیاب نوکتا RS Pinpointer ساخت Nokta ترکیه   فلزیاب نوکتا RS Pinpointer ازشرکت Nokta از سال ۲۰۰۱ فعالیت خود را در زمینه تولید فلزیاب و گنج یاب در استانبول ترکیه آغاز کرد. این شرکت که در زمینی به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع دایر شده دار…
فلزیاب نوکتا Invenio Pro
,

فلزیاب نوکتا Invenio Pro

فلزیاب نوکتا Invenio Pro ساخت ترکیه   فلزیاب نوکتا Invenio Pro ازشرکت Nokta از سال ۲۰۰۱ فعالیت خود را در زمیته تولید فلزیاب و گنج یاب در استانبول ترکیه آغاز کرد.این شرکت که در زمینی به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع دایر شده دارای بیش از ۱۵۰ نفر نیرو…
فلزیاب نوکتا Invenio
,

فلزیاب نوکتا Invenio

فلزیاب نوکتا Invenio محصول ترکیه   فلزیاب نوکتا Invenio ازشرکت Nokta از سال ۲۰۰۱ فعالیت خود را در زمیته تولید فلزیاب و گنج یاب در استانبول ترکیه آغاز کرد. این شرکت که در زمینی به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع دایر شده دارای بیش از ۱…
فلزیاب نوکتا Impact
,

فلزیاب نوکتا Impact

فلزیاب نوکتا Impact ساخت ترکیه   فلزیاب نوکتا Impact hcازشرکت Nokta از سال ۲۰۰۱ فعالیت خود را در زمیته تولید فلزیاب و گنج یاب در استانبول ترکیه آغاز کرد.این شرکت که در زمینی به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع دایر شده دارای بیش از ۱۵۰ نفر نیروی متخصص ب…
فلزیاب نوکتا Golden Sense
,

فلزیاب نوکتا Golden Sense

فلزیاب نوکتا Golden Sense ساخت ترکیه   فلزیاب نوکتا Golden Sense ازشرکت Nokta از سال ۲۰۰۱ فعالیت خود را در زمینه تولید فلزیاب و گنج یاب در استانبول ترکیه آغاز کرد.این شرکت که در زمینی به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع دایر شده دارای بیش از ۱۵۰ نفر نیر…
فلزیاب نوکتا Golden King NGR
,

فلزیاب نوکتا Golden King NGR

فلزیاب نوکتا Golden King NGR ساخت ترکیه   فلزیاب نوکتا Golden King NGR ازشرکت NOKTA از سال ۲۰۰۱ فعالیت خود را در زمیته تولید فلزیاب و گنج یاب در زمینی به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع و در استانبول ترکیه آغاز کرد. دستگاه های تولیدی این شرکت از دقت و …
فلزیاب نوکتا FORS CoRe
,

فلزیاب نوکتا FORS CoRe

فلزیاب نوکتا FORS CoRe ساخت ترکیه   فلزیاب نوکتا FORS CoRe ازشرکت Nokta از سال ۲۰۰۱ فعالیت خود را در زمیته تولید فلزیاب و گنج یاب در استانبول ترکیه آغاز کرد.این شرکت که در زمینی به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع دایر شده دارای بیش از ۱۵۰ نفر نیروی م…