فلزیاب لوگان LOGAN SX-4
,

فلزیاب لوگان LOGAN SX-4

فلزیاب لوگان LOGAN SX-4 ساخت امریکا  باستان شناسان همواره با مشکل بررسی ساختار های باستانی زیر زمین برای کشف تمدن های باستانی روبرو بوده اند تا در سال های اخیر با پیشرفت تکنولوژی در صنایع الکترونیک و پدید آمدن تکنولوژی GPR و توسعه این تکنول…